DENG ile başlayan kelimeler

DENG ile başlayan veya başında DENG olan kelimeler 177 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

deng aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. deng anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DENG ile başlayan kelimeler

25 harfli

denge dış ticaret hadleri, dengeli ekonomik kalkınma, dengeli iktisadi kalkınma, dengeli sütsü temizleyici, dengesiz geri akış vanası

24 harfli

dengeli geri akış vanası

23 harfli

dengelenmiş polimorfizm, dengesiz panel verileri

22 harfli

dengelenmiş patojenite, dengeli dışbükey dürüm, dengenin dördüllenmesi, dengesiz ANOVA yöntemi

21 harfli

deng yıldırık (benek), denge düzeltme modeli, denge enflasyon oranı, denge ticaret hadleri, dengeli etki karışımı, dengeli günlük rasyon, dengeli örgü tasarımı, dengeli translokasyon

20 harfli

dengelem değerlemesi, dengeleştirme işlemi, dengeli panel verisi, dengesizleştirebilme

19 harfli

denge taşlı hücre, denge alıştırmaları, denge duru denklemi, denge hidrosefalusu, dengelem varlıkları, dengeleme anlaşması, dengeleyici anakent, dengeli eksik bölük, dengeli örgü dördül, dengesini kaybetmek, dengesizleştirilmek, dengiyle karşılamak

18 harfli

denge arama modeli, dengeleştirme tavı, dengeli eğretileme, dengesizleşebilmek, dengesizleştirilme, dengesizlik modeli

17 harfli

denge potansiyeli, dengeleme kazancı, dengeleme süzgeci, dengelenme kuramı, dengeleyici özdek, dengeli katılaşma, dengesiz beslenme, dengesiz kalkınma, dengesizleşebilme, dengesizleştirmek

16 harfli

denge döviz kuru, denge faiz oranı, denge molaritesi, denge taşlı kese, dengeleme unsuru, dengeleyici soru, dengeli beslenme, dengeli kalkınma, dengesi bozulmak, dengesiz denklem, dengesizleştirme, dengeyi sağlamak, dengine düşürmek, dengine getirmek

15 harfli

denge bağlaşımı, denge hokkabazı, denge sıcaklığı, denge soytarısı, denge tepkimesi, dengelenebilmek, dengeleyebilmek, dengeli çıkarma, dengeli çözelti, dengeli tasarım, dengesiz büyüme, dengesiz karbür

14 harfli

dengaleme kârı, denge ağırlığı, denge araçları, denge dağılımı, denge ilişkisi, dengeleme yolu, dengelenebilme, dengeleştirici, dengeleyebilme, dengeleyicilik, dengeli büyüme, dengeli ısıtma, dengeli karbür, dengeli kılmak, dengeli rasyon, dengeser olmak, dengesiz panel, dengesizleşmek, dengi dayanmak, dengildombalak, denglem emlemi

13 harfli

deng basınçlı, denge çarpanı, denge çizgesi, denge durganı, denge miktarı, denge noktası, denge oturuşu, dengelenmemiş, dengeleştirim, dengeleştirme, dengeli bütçe, dengeli diyet, dengeli dürüm, dengeli göbek, dengesizleşme, dengi dengine, deñgiñe almak

12 harfli

denge borusu, denge çubuğu, denge durumu, denge fiyatı, denge halatı, denge hatası, denge kalası, denge koşulu, denge kuramı, denge organı, denge sırığı, denge ücreti, denge yanayı, dengeli adım, dengeli küme, dengeltoslak, dengesiz faz, dengil düzen

11 harfli

denge faizi, dengelenmek, dengeleyici, dengeli faz, dengesizlik, dengetoslak, dengildemek

10 harfli

denge duyu, denge hali, denge taşı, dengecilik, dengelemek, dengelenme, dengeleşim, dengelilik, dengeltmek, dengesizce

9 harfli

dengeleme, dengelice, dengelmek, dengetaşı, dengetozu, dengi boz, dengilmek, denglemci

8 harfli

dengeleç, dengelem, dengelik, dengesek, deñgeser, dengesiz, dengeşik, dengişim, Dengizer, dengleme

7 harfli

dengala, dengeci, dengeli, dengire

6 harfli

dengel, dengiz

5 harfli

dengi

4 harfli

deng

Kelime Ara