İçinde DENG geçen kelimeler

İçinde DENG geçen kelimeler 396 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

deng aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. deng anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DENG geçen kelimeler

25 harfli

denge dış ticaret hadleri, dengeli ekonomik kalkınma, dengeli iktisadi kalkınma, dengeli sütsü temizleyici, dengesiz geri akış vanası, dinamik denge çözümlemesi, durağan denge çözümlemesi, kur riskinin dengelenmesi, operasyonel bütçe dengesi, tikel dengeli eksik bölük

24 harfli

beyaz denge (varsayılan), dengeli geri akış vanası, ekonominin genel dengesi, eksik işlendirme dengesi, gergin ip üzerinde denge, gevşek ip üzerinde denge, tümdengelimci sayımbilim

23 harfli

amino asit dengesizliği, çiftteker üstünde denge, dengelenmiş polimorfizm, dengesiz panel verileri, faiz dışı bütçe dengesi, genel denge çözümlemesi, kısmi denge çözümlemesi, nakit dengesi yaklaşımı, Nash dengesi stratejisi, otomatik dengeleyiciler, silindir üzerinde denge, tekteker üzerinde denge, yükselti üzerinde denge

22 harfli

başkası üzerinde denge, dengelenmiş patojenite, dengeli dışbükey dürüm, dengenin dördüllenmesi, dengesiz ANOVA yöntemi, ekonomik denge vergisi, eksik istihdam dengesi, engelli denge yürüyüşü, geçerli eder dengelemi, hakim strateji dengesi, iç ve dış denge modeli, kâr biriktirim dengesi, negatif enerji dengesi, ödemeler dengesi açığı, pozitif enerji dengesi, tam işlendirme dengesi, tümdengelimci bilimler, tümdengelimli usavurma, üstün strateji dengesi

21 harfli

cari işlemler dengesi, deng yıldırık (benek), denge düzeltme modeli, denge enflasyon oranı, denge ticaret hadleri, dengeli etki karışımı, dengeli günlük rasyon, dengeli örgü tasarımı, dengeli translokasyon, dinamik denge analizi, durağan denge analizi, durağan durum dengesi, ekonomide genel denge, karşıt denge ağırlığı, ölçüştürmeli dengelem, toplumsal dengesizlik, trapez üzerinde denge, tümdengelim kanıtsavı

20 harfli

anlıksal dengesizlik, ara geçici dengelemi, bayındırım dengelemi, bölgesel güç dengesi, çözümlemeli dengelem, dengelem değerlemesi, dengeleştirme işlemi, dengeli panel verisi, dengesizleştirebilme, derişim denge sabiti, dış ödemeler dengesi, gamma dengeleştirici, hazırlayıcı dengelem, kalorinin işçe dengi, kısaltılmış dengelem, kızıl yuvar dengliği, negatif azot dengesi, sırık üzerinde denge, statik denge analizi, tümdengelimci yöntem, tümdengelimli mantık, ...

19 harfli

alfa dengeleştirici, boyutsal dengelilik, Coğrafi Dengesizlik, denge taşlı hücre, denge alıştırmaları, denge duru denklemi, denge hidrosefalusu, dengelem varlıkları, dengeleme anlaşması, dengeleyici anakent, dengeli eksik bölük, dengeli örgü dördül, dengesini kaybetmek, dengesizleştirilmek, dengiyle karşılamak, dış ticaret dengesi, genel denge analizi, genel denge teorisi, gensel denge kuramı, karşıt denge düzeni, kendiliğinden denge, ...

18 harfli

coşku dengesizliği, denge arama modeli, dengeleştirme tavı, dengeli eğretileme, dengesizleşebilmek, dengesizleştirilme, dengesizlik modeli, doğrudan dengeleme, dolaysız dengeleme, elektrolit dengesi, genel denge kuramı, halkbilimsel denge, parmak ucu dengesi, reaktiflik dengesi, top üzerinde denge, tümdengelim kuralı, tümdengelim metodu, yancıl dengesizlik, yükünleşme dengesi

17 harfli

bıçak sırtı denge, birleşik dengelem, borçluluk dengesi, denge potansiyeli, dengeleme kazancı, dengeleme süzgeci, dengelenme kuramı, dengeleyici özdek, dengeli katılaşma, dengesiz beslenme, dengesiz kalkınma, dengesizleşebilme, dengesizleştirmek, devingen dengelem, devinsel dengelem, dik dengesel koni, dolaylı dengeleme, gözdengeçiricilik, istikrarsız denge, işeme dengsizliği, kafa kafaya denge, ...

16 harfli

açılış dengelemi, asit baz dengesi, denge döviz kuru, denge faiz oranı, denge molaritesi, denge taşlı kese, dengeleme unsuru, dengeleyici soru, dengeli beslenme, dengeli kalkınma, dengesi bozulmak, dengesiz denklem, dengesizleştirme, dengeyi sağlamak, dengine düşürmek, dengine getirmek, endüstri dengesi, istikrarlı denge, işlevsel denglem, ödemeler dengesi, radyoaktif denge, ...

15 harfli

batkı dengelemi, dayanıklı denge, denge bağlaşımı, denge hokkabazı, denge sıcaklığı, denge soytarısı, denge tepkimesi, dengelenebilmek, dengeleyebilmek, dengeli çıkarma, dengeli çözelti, dengeli tasarım, dengesiz büyüme, dengesiz karbür, dört ayak denge, emniyet dengesi, faiz dışı denge, geçici dengelem, harcama dengesi, ısıldirik denge, işletme dengesi, ...

14 harfli

bozulmaz denge, bölgesel denge, çoktürel denge, dengaleme kârı, denge ağırlığı, denge araçları, denge dağılımı, denge ilişkisi, dengeleme yolu, dengelenebilme, dengeleştirici, dengeleyebilme, dengeleyicilik, dengeli büyüme, dengeli ısıtma, dengeli karbür, dengeli kılmak, dengeli rasyon, dengeser olmak, dengesiz panel, dengesizleşmek, ...

13 harfli

bütçe dengesi, deng basınçlı, denge çarpanı, denge çizgesi, denge durganı, denge miktarı, denge noktası, denge oturuşu, dengelenmemiş, dengeleştirim, dengeleştirme, dengeli bütçe, dengeli diyet, dengeli dürüm, dengeli göbek, dengesizleşme, dengi dengine, deñgiñe almak, dinamik denge, dönüşlü denge, döviz dengesi, ...

12 harfli

azot dengesi, denge borusu, denge çubuğu, denge durumu, denge fiyatı, denge halatı, denge hatası, denge kalası, denge koşulu, denge kuramı, denge organı, denge sırığı, denge ücreti, denge yanayı, dengeli adım, dengeli küme, dengeltoslak, dengesiz faz, dengil düzen, dış dengelem, el ele denge, ...

11 harfli

aylık denge, başla denge, denge faizi, dengelenmek, dengeleyici, dengeli faz, dengesizlik, dengetoslak, dengildemek, dirik denge, duruk denge, faz dengesi, genel denge, ısı dengesi, içsel denge, ladengiller, serdengeçti, temel denge, tümdengelim

10 harfli

denge duyu, denge hali, denge taşı, dengecilik, dengelemek, dengelenme, dengeleşim, dengelilik, dengeltmek, dengesizce, dizi dengi, ısıl denge, kafa dengi

9 harfli

dengeleme, dengelice, dengelmek, dengetaşı, dengetozu, dengi boz, dengilmek, denglemci, dış denge, gerdengeç, gerdengiç, öğdengeri

8 harfli

dengeleç, dengelem, dengelik, dengesek, deñgeser, dengesiz, dengeşik, dengişim, Dengizer, dengleme, gerdenge, gödengör, güdengüt, iç denge

7 harfli

dengala, dengeci, dengeli, dengire

6 harfli

bideng, budeng, dengel, dengiz

5 harfli

dengi

4 harfli

deng

Kelime Ara