deñgeser

deñgeser

Sersem, dengesiz, akılsız, dalgın


deñgeser için benzer kelimeler


deñgeser, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ñ', 'g', 'e', 's', 'e', 'r', şeklindedir.
deñgeser kelimesinin tersten yazılışı resegñed diziliminde gösterilir.