deniz kırlangıcı

deniz kırlangıcı

a. hay. b. Balıkçın.


deniz kırlangıcı İng. common tern

Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, tüyleri kara, ak, kül rengi karışık, gaga ve ayakları kırmızı, Palearktik bölge ve Kuzey Amerika'da göl, ırmak ve deniz kıyılarında yaşayan göçmen bir tür.


deniz kırlangıcı Lat. Sterna hirunda

(zooloji)


deniz kırlangıcı İng. common tern

(Sterna hirundo) Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının deniz-kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri kara, ak, külrengi karışıktır. Gaga ve ayakları kırmızıdır. Palearktik bölge ve Kuzey Amerikada göl, ırmak ve deniz kıyılarında yaşar. Göçeder.


deniz kırlangıcı için benzer kelimeler


deniz kırlangıcı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'c', 'ı', şeklindedir.
deniz kırlangıcı kelimesinin tersten yazılışı ıcıgnalrık zined diziliminde gösterilir.