deniz kuvvetleri

deniz kuvvetleri

ç. a. ask. Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için oluşturulan askerî kuruluşlar.


deniz kuvvetleri için benzer kelimeler


deniz kuvvetleri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'u', 'v', 'v', 'e', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
deniz kuvvetleri kelimesinin tersten yazılışı ireltevvuk zined diziliminde gösterilir.