deniz yüzey değişikliği

deniz yüzey değişikliği İng. eustatic movements

Alçalma ve yükselmelerle bütün karaları ilgilendiran deniz yüzü değişmeleri, a. bk. Verner kuramı.


deniz yüzey değişikliği için benzer kelimeler


deniz yüzey değişikliği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'e', 'y', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
deniz yüzey değişikliği kelimesinin tersten yazılışı iğilkişiğed yezüy zined diziliminde gösterilir.