denizi

denizi

Erken: Sabahleyin denizi kalk.


denizi için benzer kelimeler


denizi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
denizi kelimesinin tersten yazılışı izined diziliminde gösterilir.