deppe düppe

deppe düppe

Salak, aptal.


deppe düppe için benzer kelimeler


deppe düppe, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'p', 'p', 'e', ' ', 'd', 'ü', 'p', 'p', 'e', şeklindedir.
deppe düppe kelimesinin tersten yazılışı eppüd epped diziliminde gösterilir.