desise

desise Ar. des³se

a. (desi:se) esk. Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika: “Bilmem hangi ağa desiseyle işret meclisine davet ettiriyor.” -O. Kemal.


desise, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
desise kelimesinin tersten yazılışı esised diziliminde gösterilir.