deste

deste

a. 1. Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam: “Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor.” -H. Taner. 2. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri. 3. mat. Aynı cinsten onluk bir küme. 4. sp. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.


deste

Göğüse takılan elmas iğne.


deste

Kabza, el tutacak yer


deste

Bir tutam, bir kol dolama ot vb.


deste İng. deck
deste

Şiilerde muharrem ayı töreninde geçit alayı.


deste

Yağlı güreşte ve karakucakta ayak boyundan sonraki büyük boy.


deste

1. İçinde 10 tane yerli altın yaprağı bulunan paket. 2. İçinde 20 tane Avrupa altın yaprağı bulunan paket.

İsi. Tiy.) Şiîlerde, "Muharrem" ayı töreninde geçit alayı.


deste

Tarlada biçilen ekinlerden yapılan küme. (Darıveren *Acıpayam -Denizli)


deste

Kat, takım


Deste Köken: Far.

Cinsiyet: Kız Demet, tutam, bağlam.


deste için benzer kelimeler


deste, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', şeklindedir.
deste kelimesinin tersten yazılışı etsed diziliminde gösterilir.