destek doğrusu

destek doğrusu İng. supporting line

destek doğrusu için benzer kelimeler


destek doğrusu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
destek doğrusu kelimesinin tersten yazılışı usurğod ketsed diziliminde gösterilir.