desteklik boyuttutarı

desteklik boyuttutarı İng. support fixture

Isıl işlem sırasında, boyutsal değişimleri önlemek ya da azaltmak amacıyla, işlem gören parçaların üstüne ya da içine konulan özel bir tür boyut tutar.


desteklik boyuttutarı için benzer kelimeler


desteklik boyuttutarı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'b', 'o', 'y', 'u', 't', 't', 'u', 't', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
desteklik boyuttutarı kelimesinin tersten yazılışı ıratuttuyob kilketsed diziliminde gösterilir.