DEVİ ile başlayan kelimeler

DEVİ ile başlayan veya başında DEVİ olan kelimeler 174 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

devi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. devi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DEVİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

devingen adres dönüştürme, devingen bağımlı kitaplık, devingen belirginleştirme, devingen olarak tam model, devinimsiz örtülü görüntü, devirsiz ondalık kesirler

24 harfli

devingen bağlaşım modeli, devingen ortalama süresi, devingen örneklem seçimi, devingen veri alışverişi, devirgi dingili dayanağı, devirli ondalık kesirler

23 harfli

devimsel öncelik kuramı, devingen doğrusal model, devingen PML tahmincisi, devinimsiz kafalı teker

22 harfli

devingen bellek ayırma, devingen faktör modeli, devingen kaynak ayırma, devingen veri değişimi, devinimsiz örtülü film, devirsel fosforilâsyon

21 harfli

devimsel yetenek yaşı, devinen buzul taşları, devingen bellek atama, devingen SPML yöntemi, devinimli örtülü film

20 harfli

devim duyum azalması, devim duyusu yöntemi, devingen PML yöntemi, devingen programlama, Devitken kol gövdesi

19 harfli

devimsel alışkanlık, devimsel dağınıklık, devingen bileşenler, devingen örnekbiçim, devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, devinirlik aktarımı

18 harfli

devimsel yanılsama, devingen eniyileme, devinimli bakımlık, devinme aykırılığı, Devitken kol ayağı, deviyant hayvanlar

17 harfli

devimsiz elektrik, devindirilebilmek, devingen bağlanım, devingen bağlaşım, devingen çoğaltan, devingen dengelem, Devingen iğsileme, devinimli sayışım, devinme değişmezi, devinsel dengelem, Devitken kol başı

16 harfli

devimli davranış, devimli elektrik, devimsel anlatım, devindirilebilme, Devingen çerçeve, devingen denklem, devingen eşizlik, devingen öncelik, Devingen pimleme, devinimde uyuşum, devinimli büklüm, devinme argılığı, devinsel gelişme, devinsel öğrenme

15 harfli

devindirebilmek, devingen dayanç, devingen moment

14 harfli

deviasyo uteri, devim niceliği, devimsel bölge, devimsel kuram, devindirebilme, devingen ayrım, devingen birim, devingen çekim, Devingen dalga, devingen denge, devingen dizin, devingen kurgu, devingen kuşak, devingen model, devinim evresi, devinim yollan, devinimli örtü, devinti emlemi, devitalizasyon

13 harfli

devim bilgisi, devimli resim, devimsel alan, devimsel erke, devimsel uyum, devimselcilik, devindirilmek, devingen disk, devingen film, devingen yasa, devinme olayı, devir belgesi, devirli kesir

12 harfli

devim bilimi, devim duyusu, devim ölçeği, devim yitimi, devin duyumu, devindiriliş, devindirilme, devinebilmek, devinimbilim, devir süresi, devirebilmek, devirli grup, Devitken kol, devirivermek

11 harfli

devimsellik, devindirmek, devinebilme, devingenlik, devir açmak, devirebilme, devirsellik, devitkenlik, deviriverme

10 harfli

devimbilim, devindirme, devinduyum, devinimsiz, devinirlik, devir hızı, devirölçer, deviyhmeyh

9 harfli

deviasyon, devimleme, devinimli, devinmeyh, devirtmeç, devirtmek

8 harfli

devihmek, devimsel, devimsiz, devingen, devinmek, devirdük, devirgeç, devirmeç, devirmek, devirtme, devitken, devitmek, deviyans

7 harfli

devimek, devimli, Deviner, devinik, devinim, deviniş, devinme, devirgi, deviriş, devirli, devirme, devirsi, devitme, deviyet

6 harfli

device

5 harfli

devim, Devin, devir

4 harfli

devi

Kelime Ara