İçinde DEVİ geçen kelimeler

İçinde DEVİ geçen kelimeler 408 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

devi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. devi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEVİ geçen kelimeler

25 harfli

dağsal oluşum devinimleri, devingen adres dönüştürme, devingen bağımlı kitaplık, devingen belirginleştirme, devingen olarak tam model, devinimsiz örtülü görüntü, devirsiz ondalık kesirler, elektriksel devim bilgisi, özdevimli sıklık denetimi, özdevinimli biçimlendirme, özdevinimli ölçeklendirme, özdevinimli veri ipuçları, özdevinimli yapılandırmak, sayıtımsal ısıldevimbilim

24 harfli

algısal-devimsel öğrenme, Almaşık devimli kütleler, devingen bağlaşım modeli, devingen ortalama süresi, devingen örneklem seçimi, devingen veri alışverişi, devirgi dingili dayanağı, devirli ondalık kesirler, Kwint`in ruhdevim ölçeri, özdevinimli askıya almak, özdevinimli pozlandırmak, özdevinimli vekil betiği, özdevinimli yerleştirmek, yüksek devirli merkezkaç, yüksek devirli santrifüj

23 harfli

devimsel öncelik kuramı, devingen doğrusal model, devingen PML tahmincisi, devinimsiz kafalı teker, düşüncül devinim görüşü, Newton devinim yasaları, özdevinimli geri sarmak, özdevinimli güncellemek, özdevinimli pozlandırma, özdevinimli veri koruma, sürekli devinim biçmesi, sürekli devinimli alıcı, yarı özdevingen aktarma

22 harfli

aralı devinim düzeneği, devingen bellek ayırma, devingen faktör modeli, devingen kaynak ayırma, devingen veri değişimi, devinimsiz örtülü film, devirsel fosforilâsyon, Elektrik devim kuvveti, hızlandırılmış devinim, kabili devir akreditif, kendine özgü devim, Kh, özdevinimli arşivlemek, özdevinimli iliştirmek, özdevinimli yanıtlamak, sürey devim incelemesi, uçunların devim kuramı, yarı özdevinimli alıcı, yıllık bahar devinmesi

21 harfli

aralı devinim dişlisi, ayarlama devingenleri, biyojeokimyasal devir, devimsel yetenek yaşı, devinen buzul taşları, devingen bellek atama, devingen SPML yöntemi, devinimli örtülü film, hızlı tersine devinim, Levy`nin devim ölçeği, özdevimli bilgi işlem, özdevinimli ayarlamak, özdevinimli bekletmek, özdevinimli düzeltmek, özdevinimli karartmak, özdevinimli kaydetmek, özdevinimli metin adı, özdevinimli sıralamak, sestoplar devinimleri, tam özdevinimli alıcı, toplumsal devingenlik, ...

20 harfli

anlatımlı devinimler, ayaksılı devingenlik, Brown devinim süreci, çevrimsel devinimler, değişim devingenleri, devim duyum azalması, devim duyusu yöntemi, devingen PML yöntemi, devingen programlama, Devitken kol gövdesi, doğal nüfus devinimi, kaba devimsel uyuşum, özdevingen zamanlama, özdevinimli bağlantı, özdevinimli beslemek, özdevinimli çağırmak, özdevinimli gizlemek, özdevinimli karartma, özdevinimli kaydırma, özdevinimli odaklama, özdevinimli (olarak)

19 harfli

devimsel alışkanlık, devimsel dağınıklık, devingen bileşenler, devingen örnekbiçim, devinimsel akmazlık, devinimsiz bakımlık, devinirlik aktarımı, doğrusal devinirlik, dolancal devinirlik, geciktirilmiş devim, özdevinimli ayarlar, özdevinimli başlama, özdevinimli besleme, özdevinimli biçimde, özdevinimli düzenek, sıkıştırma devinimi, tek resimli devinim, ters devinim algısı, Yer`in dönme devimi

18 harfli

devimsel yanılsama, devingen eniyileme, devinimli bakımlık, devinme aykırılığı, Devitken kol ayağı, deviyant hayvanlar, evresel devinimler, gözlerini devirmek, intrauterin device, işgücü devir oranı, özdevingen aktarma, özdevinimli boşluk, özdevinimli ilinti, özdevinimli netlik, özdevinimli seçili, özdevinimli seçmek, özdevinirleştirmek, yörüngesel devinim

17 harfli

açısal devinirlik, alıcı devinimleri, devimsiz elektrik, devindirilebilmek, devingen bağlanım, devingen bağlaşım, devingen çoğaltan, devingen dengelem, Devingen iğsileme, devinimli sayışım, devinme değişmezi, devinsel dengelem, Devitken kol başı, düzensiz devimler, gezegen devinmesi, görünürdeki devim, görünüşte devinim, hareket (devinim), hızlı düz devinim, hükûmeti devirmek, ısıldevingen duru, ...

16 harfli

açınırlar devimi, alizogenik devir, ay-gün devinmesi, devimli davranış, devimli elektrik, devimsel anlatım, devindirilebilme, Devingen çerçeve, devingen denklem, devingen eşizlik, devingen öncelik, Devingen pimleme, devinimde uyuşum, devinimli büklüm, devinme argılığı, devinsel gelişme, devinsel öğrenme, dönemsel devinim, döner devinirlik, duraksız devinim, düşünce devinimi, ...

15 harfli

anamal devinimi, bahar devinmesi, büzzük devirmek, devindirebilmek, devingen dayanç, devingen moment, dönce devimleri, gaz devimbilimi, güğüm devirgeci, kıvıldevîmbilim, kutup devinmesi, lizogenik devir, ofis özdevinimi, özdevimli güdüm, özdevinimli bağ, rasgele devinim, rasgele devinme, semeri devirmek, sonlu özdevinir, stok devir hızı, sür-git devinim, ...

14 harfli

bedevi gömleği, Brown devinimi, deviasyo uteri, devim niceliği, devimsel bölge, devimsel kuram, devindirebilme, devingen ayrım, devingen birim, devingen çekim, Devingen dalga, devingen denge, devingen dizin, devingen kurgu, devingen kuşak, devingen model, devinim evresi, devinim yollan, devinimli örtü, devinti emlemi, devitalizasyon, ...

13 harfli

aralı devinim, bedevî toplum, Bown devinimi, devim bilgisi, devimli resim, devimsel alan, devimsel erke, devimsel uyum, devimselcilik, devindirilmek, devingen disk, devingen film, devingen yasa, devinme olayı, devir belgesi, devirli kesir, düşey devinim, genel devinme, ısıdevimbilim, kavuk devirme, küme devinimi, ...

12 harfli

Brown devimi, çam devirmek, dalga devimi, devim bilimi, devim duyusu, devim ölçeği, devim yitimi, devin duyumu, devindiriliş, devindirilme, devinebilmek, devinimbilim, devir süresi, devirebilmek, devirli grup, Devitken kol, gerçek devim, havadevinimi, ivmeli devim, katı devinim, kayma devimi, ...

11 harfli

bedevilenme, devimsellik, devindirmek, devinebilme, devingenlik, devir açmak, devirebilme, devirsellik, devitkenlik, döngüldevik, düz devinim, özdevim, öd, özdevinimli, ruhdevimsel, sınıf ödevi, uyku devimi, yarıdevirme, deviriverme

10 harfli

artdevirme, Boşa devim, Dağdeviren, devimbilim, devindirme, devinduyum, devinimsiz, devinirlik, devir hızı, devirölçer, deviyhmeyh, geri devim, öz devinim, özdevimsel, tamdevirme, ters devim

9 harfli

bedevilik, deviasyon, devimleme, devinimli, devinmeyh, devirtmeç, devirtmek, erdevinli, öndevirme, özdevimli, özdevinim, özdevinir, uza devim

8 harfli

deddevir, depdevir, devihmek, devimsel, devimsiz, devingen, devinmek, devirdük, devirgeç, devirmeç, devirmek, devirtme, devitken, devitmek, deviyans, ev ödevi, gerdeviç, öz devim, tepdevir, uzadevim

7 harfli

abidevi, Adeviye, devimek, devimli, Deviner, devinik, devinim, deviniş, devinme, devirgi, deviriş, devirli, devirme, devirsi, devitme, deviyet, özdevin

6 harfli

bedevi, device, midevi

5 harfli

devim, Devin, devir

4 harfli

devi

Kelime Ara