dış kapak

dış kapak İng. outer cover

Kangalların tavlandığı fırınları, en üstten örten kapak.


dış kapak için benzer kelimeler


dış kapak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'k', şeklindedir.
dış kapak kelimesinin tersten yazılışı kapak şıd diziliminde gösterilir.