dış tecim

dış tecim İng. commerce, foraign trade

Uğraşısı yabancı ülkelere mal satma ve buralardan mal satın alma olan tecim dalı.


dış tecim için benzer kelimeler


dış tecim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
dış tecim kelimesinin tersten yazılışı micet şıd diziliminde gösterilir.