dış ters açılar

dış ters açılar İng. exterior alternate angles

dış ters açılar için benzer kelimeler


dış ters açılar, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
dış ters açılar kelimesinin tersten yazılışı ralıça sret şıd diziliminde gösterilir.