dışalım girdi bağımlılığı

dışalım girdi bağımlılığı

bk. dış ticarete bağımlılık 1


dışalım girdi bağımlılığı için benzer kelimeler


dışalım girdi bağımlılığı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dışalım girdi bağımlılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılılmığab idrig mılaşıd diziliminde gösterilir.