sahte durum bağımlılığı

sahte durum bağımlılığı İng. spurious state dependence

sahte durum bağımlılığı için benzer kelimeler


sahte durum bağımlılığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'h', 't', 'e', ' ', 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
sahte durum bağımlılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılılmığab murud ethas diziliminde gösterilir.