dışarıda (canlı) yayın

dışarıda (canlı) yayın İng. outside broadcast, OB, outdoor pickup, live outdoor pickup, live outside broadcast, remote broadcast, remote, (ABD) remote pickup, field pick-up, nemo (a.)

TV. Yerleşik işliklerin dışında, doğal bezemler arasından yapılan canlı yayın çeşidi.


dışarıda (canlı) yayın için benzer kelimeler


dışarıda (canlı) yayın, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', '(', 'c', 'a', 'n', 'l', 'ı', ')', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', 'n', şeklindedir.
dışarıda (canlı) yayın kelimesinin tersten yazılışı nıyay )ılnac( adıraşıd diziliminde gösterilir.