dışarıda çevirim

dışarıda çevirim İng. location, on location, location shooting, outdoor shooting

Sinema İşlik dışında, açık havada, doğal bezemler arasında gerçekleştirilen çalışma. İşlikte ya da içeride çevirimin karşıtı olarak kullanılır.


dışarıda çevirim için benzer kelimeler


dışarıda çevirim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
dışarıda çevirim kelimesinin tersten yazılışı miriveç adıraşıd diziliminde gösterilir.