dışarıda çevirim takımı

dışarıda çevirim takımı İng. location unit

Sinema Dışarıda çevirimi gerçekleştiren çevirim takımı.


dışarıda çevirim takımı için benzer kelimeler


dışarıda çevirim takımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
dışarıda çevirim takımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkat miriveç adıraşıd diziliminde gösterilir.