dışarıda çevirim görevlisi

dışarıda çevirim görevlisi İng. location man (manager, director), (ABD) facilities director

Sinema Dışarıda çevirimler için dışarı çevirim takımının çalışmasına gerekli donatım, gereç, taşıma, yerleşme, vb. işleri düzenleyen kimse.


dışarıda çevirim görevlisi için benzer kelimeler


dışarıda çevirim görevlisi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 'l', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dışarıda çevirim görevlisi kelimesinin tersten yazılışı isilverög miriveç adıraşıd diziliminde gösterilir.