dışarıda işleme ticareti

dışarıda işleme ticareti İng. outward processing trade

Sözleşmeyi yapan işletmenin, sözleşme yaptığı işletmeye imalat sürecinin belli bir aşamasını geçici olarak devretmesi işlemi olup, sözleşmecinin sözleşen firmaya girdi sağlama zorunluluğunun olmadığı bir üretim ve ticaret biçimi. krş. montaj, hariçte işleme rejimi


dışarıda işleme ticareti için benzer kelimeler


dışarıda işleme ticareti, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
dışarıda işleme ticareti kelimesinin tersten yazılışı iteracit emelşi adıraşıd diziliminde gösterilir.