dışarıda çevirim yeri

dışarıda çevirim yeri İng. location point

Sinema Dışarıda çevirim için seçilmiş, hazırlanmış yer.


dışarıda çevirim yeri için benzer kelimeler


dışarıda çevirim yeri, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'a', 'r', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
dışarıda çevirim yeri kelimesinin tersten yazılışı irey miriveç adıraşıd diziliminde gösterilir.