dışkıl kösnüllük

dışkıl kösnüllük İng. anal eroticism

(Ruhsal çözümleme) Kıç bölgesinin uyarılması ya da büyük aptesini yapmakla ilgili olan karmaşık etkinlikler yolu ile cinsel doygunluk elde etme eğilimi.


dışkıl kösnüllük için benzer kelimeler


dışkıl kösnüllük, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'ö', 's', 'n', 'ü', 'l', 'l', 'ü', 'k', şeklindedir.
dışkıl kösnüllük kelimesinin tersten yazılışı küllünsök lıkşıd diziliminde gösterilir.