dışkıl sadistlik aşaması

dışkıl sadistlik aşaması İng. anal sadistic stage

(Ruhsal çözümleme) Sevgeç gelişiminde ilk çocukluğun kız, erkek ayırımı döneminde, acı veren dışkılama içgüdülerinin güçlü olduğu basamak.


dışkıl sadistlik aşaması için benzer kelimeler


dışkıl sadistlik aşaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 'k', 'ı', 'l', ' ', 's', 'a', 'd', 'i', 's', 't', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dışkıl sadistlik aşaması kelimesinin tersten yazılışı ısamaşa kiltsidas lıkşıd diziliminde gösterilir.