dışsal eksi ekonomi

dışsal eksi ekonomi

bk. eksi dışsal tasarruflar


dışsal eksi ekonomi için benzer kelimeler


dışsal eksi ekonomi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 'k', 's', 'i', ' ', 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', şeklindedir.
dışsal eksi ekonomi kelimesinin tersten yazılışı imonoke iske lasşıd diziliminde gösterilir.