eksi

eksi

a. 1. mat. Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. 2. sf. mat. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı. 3. mec. Eksiklik: “Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza.” -N. Meriç.


eksi

Yarı yanmış odun


eksi

Kötü, ters, fena, aksi.


eksi

1. Eski, bayat. 2. Kullanılmış eşya.


eksi

Bir yanı yanmış odun


eksi İng. minus
eksi İng. negative

1. Bir imlemede artı doğrultunun tersine yönelmiş sayılara verilen im. 2. Yalnız iki eşlemi bulunan nesneler den birine verilen im; eksi yük gibi. 3. Sayıların sıfırdan küçük olanlarına verilen im. 4. İki sayıdan, iki nicelikten birini ötekinden çıkarma işlemini belirleyen im.


eksi İng. negative

1—a. Kon dizgesinde, özeğe göre seçilen, bir bölgede alınan yerlerin imi. b. Çıkarma işlemi imi. 2-Durgun elektrikte ebonit çubuğun sürtünmesiyle oluşan yük imi. 3. Bir atom ya da atom kümesinin elektron kazanmasıyla oluşturduğu yük imi (bk. eksin).


eksi İng. negative

1.Atom veya atom kümesinin elektron kazanmasıyla oluşturduğu yükün işareti. 2.Durgun elektrikte ebonit çubuğun sürtünmesiyle oluşan yükün işareti. 3.Koordinat ekseninde, maddeye göre seçilen bir bölgede alınan yerlerin işareti. 4.Çıkartma işleminin işareti.


eksi İng. negative

(I) Sıfırdan küçük olan.


eksi İng. minus, less

(II) 1. Çıkarma işlemi. 2. Çıkarma işleminin (-) simgesi. 3. Artı karşıtı. 4. Sıfırdan küçük nicelik.


...eksi.. Osm. ...nâkıs..

(matematik)


eksi, Osm. menfi

(matematik, fizik)


eksi (I)

Eski.


eksi (II), (eksü)

Eksik, noksan.


eksi (III)

bk. eğsi.


eksi için benzer kelimeler


eksi, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', şeklindedir.
eksi kelimesinin tersten yazılışı iske diziliminde gösterilir.