EKS ile biten kelimeler

EKS ile biten veya sonunda EKS olan kelimeler 86 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eks aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eks anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EKS ile biten kelimeler

25 harfli

jukstaglomerülar kompleks

22 harfli

fiyat ağırlıklı endeks

21 harfli

enterogastrik refleks, eşit ağırlıklı endeks, okülokardiyak refleks

20 harfli

aktiflenmiş kompleks, artikulasyo simpleks, gastrosomatik indeks, hepatosomatik indeks

19 harfli

özofagitis simpleks, stomatitis simpleks

18 harfli

ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu soreks, gonosomatik indeks, piyometra kompleks

17 harfli

birincil kompleks

16 harfli

bağışık kompleks, fagositik indeks, homogametik seks, serebral korteks, sürrenal korteks

15 harfli

adrenal korteks, apikal kompleks, fleksör refleks, inişli simpleks, iskemik refleks, primer kompleks, şartsız refleks, uterus simpleks, yalancı skoleks

14 harfli

dizin ~ indeks, hedonik endeks, şartlı refleks, uterus dubleks

13 harfli

heterodubleks

12 harfli

anal refleks, küçük soreks, protoskoleks, psödoskoleks, sınai endeks

11 harfli

metaskoleks, parakorteks, sıvı sileks

10 harfli

k-simpleks, multipleks, proskoleks

9 harfli

interseks, kartoteks, prepoleks, ubenimeks

8 harfli

antapeks, kompleks, simpleks, tripleks, tubifeks, tübifeks

7 harfli

dubleks, dupleks, kaudeks, kefleks, konveks, korteks, lasteks, narteks, payreks, polleks, refleks, skoleks, üniseks, verteks, vorteks

6 harfli

elteks, endeks, indeks, kodeks, lateks, müreks, seleks, sileks, teleks

5 harfli

apeks, obeks

4 harfli

meks, seks, teks

3 harfli

eks

Kelime Ara