EKS ile başlayan kelimeler

EKS ile başlayan veya başında EKS olan kelimeler 425 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eks aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eks anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EKS ile başlayan kelimeler

25 harfli

eksi katlıterimli dağılım, eksikli müdahil mutantlar, eksiksiz birim dikey küme, eksiuç ışıtaçlı gösterici, ekskavasyo rektogenitalis, eksternal seminal vezikül, ekstramedüller hematopoez

24 harfli

eksik işlendirme dengesi, eksikli veya uysal şekil, eksiksiz veya berk şekil, ekskavasyo pubovesikalis

23 harfli

eksen kılavuz çizgileri, eksenucu yüksek basıncı, eksi dışsal tasarruflar, eksi ikiterimli dağılım, eksicik fırıl çınlanımı, eksiciksel ışık bilgisi, eksik kullanımlı toprak, eksik oligopol piyasası, eksik tüketim kuramları, eksik tüketim teorileri, eksiltilmiş köke tümler, eksisiz Hermitsel biçim, ekskavasyo pararektalis, ekspirasyon yedek hacmi, eksternal fertilizasyon, ekstra piramidal sistem, ekstrasellüler sindirim

22 harfli

eksen kaydırma çizgisi, eksik belgelerle beyan, eksik belirginleştirme, eksik değerlenmiş para, eksik istihdam dengesi, eksik rekabet piyasası, eksik tüketim bunalımı, eksikli eksikli durmak, eksizyon artroplastisi, ekspeller ekstraksiyon, eksternal hidrosefalus, ekstinksiyon katsayısı, ekstrafloral nektaryum

21 harfli

eksi alan ekonomileri, eksik değerlenmiş kur, eksik denetimli deney, eksik gama fonksiyonu, eksiksiz ölçevli uzay, eksili deniz esnemesi, eksiuçlu salınımçizer, ekspresyonist tiyatro, eksternal respirasyon, ekstra nöronal uptake, ekstrüzyonlanmış soya, eksudatif epidermitis, eksükirek, (eksikrek)

20 harfli

eksfolyatif sitoloji, eksicik ışınlı delme, eksicik kuşak izgesi, eksik bölük tasarımı, eksik kerteli tahmin, eksiklilik kanıtsavı, eksiksiz düzgün uzay, eksternal parazitlik, ekstraselüler boşluk, eksüklüğüne kalmamak

19 harfli

eksene göre simetri, eksenucualtı iklimi, eksicik çoğaltıcısı, eksicik minigözleri, eksik değer yöntemi, eksik gedik kapamak, eksik özdeşleştirme, eksik panel veriler, eksiltili özetleyiş, eksiltmeye çıkarmak, eksinsel iletkenlik, ekskretuar ürografi, ekspirasyon merkezi, ekspiratorik dispnö, eksternal hordeolum, ekstraenteral kolik, ekstrasellüler sıvı

18 harfli

Eksende etenelenme, eksendeş çemberler, eksendeş düzlemler, eksenel bileşenler, eksenterasyo bulbi, eksepekse söylemek, eksi gelir vergisi, eksicik dalga boyu, eksicik püskürteci, eksicik voltölçeri, eksik Latin dördül, ekskresyon sistemi, ekspektatif tedavi, ekspresyon vektörü, eksternal fikzatör, ekstraperikardiyal

17 harfli

eksi-artı noktası, eksicik çekerliği, eksicik dolancası, eksicik ilginliği, eksik enformasyon, eksiklik derecesi, eksiksizimsi uzay, eksilen fonksiyon, eksilişli ikinlik, eksitasyon dönemi, ekskresyon kanalı, ekskresyon organı, ekspeller yöntemi, ekstansif yemleme, ekstensif özellik, eksternal parazit, eksternal solunum, ekstirpasyo bulbi, ekstra artı değer, ekstraksiyon fors, ekstremum noktası, ...

16 harfli

eksantrik kayışı, eksen devletleri, eksen yükselmesi, eksenel yelvuran, eksenler çizgesi, eksenler dizgesi, eksensel büyütüm, eksensel devinim, eksenucu bölgesi, eksenucu yıldızı, eksi nakit akışı, eksicik dağılımı, eksicik derişimi, eksicik ışınları, eksicik kırınımı, eksik enfeksiyon, eksik işlendirme, eksik uzmanlaşma, eksiklik duygusu, eksiltimli cümle, eksiltmeli bulgu, ...

15 harfli

eksartikülasyon, eksen alçalması, eksenel bakışım, eksentrik hücre, eksenucu iklimi, eksflagellasyon, eksi faiz oranı, eksi üşer akımı, eksi yüzeyetkin, eksicik bilgisi, eksiğini tutmak, eksik baskınlık, eksik değerleme, eksik fark alma, eksik yaratılım, eksiksiz tümlev, eksiltili çoğul, eksipiyen madde, eksitotoksitite, eksiuç ışınları, ekstansif tarım, ...

14 harfli

eksantrik mili, eksen iskeleti, eksen silindir, eksenel vektör, eksensel arama, eksersiz usulü, eksi çarpıklık, eksicik borusu, eksicik bulutu, eksicik demeti, eksicik kabuğu, eksicik kapımı, eksicik kuşağı, eksik gözetmek, eksik istihdam, eksik işlevlik, eksiksiz ölçüm, eksiltili ikil, eksin değişimi, eksitosekretor, eksitovaskuler, ...

13 harfli

eksen düzlemi, eksenel basaç, eksenterasyon, eksi elektrik, eksi tasarruf, eksibisyonizm, eksicik çifti, eksik etmemek, eksik olmamak, eksik olmasın, eksik rekabet, eksik sigorta, eksik tutulma, eksik tüketim, eksiklikölçer, eksiksiz kişi, eksiksiz küme, eksiksiz öbek, eksiksiz örgü, eksiltebilmek, eksin toplacı, ...

12 harfli

eksen dalımı, eksen dönüşü, eksen kemiği, eksen oyuncu, eksen sinüsü, eksi yatırım, eksicik yükü, eksiçekerlik, eksiği değil, eksik beklem, eksik çıkmak, eksik doğmak, eksik evirme, eksik gelmek, eksik üyelik, eksikli fiil, eksikli kişi, eksiksiz hal, eksiksiz yem, eksiksizleme, eksiltebilme, ...

11 harfli

eksarbasyon, eksensefali, ekseriyetle, eksfolyatif, eksi değişi, eksi direnç, eksi ilişki, eksi sonsuz, eksi yaprak, eksik artık, eksik bilgi, eksik çiçek, eksik gedik, eksik olma!, eksik olsun, eksik ücret, eksik ündeş, eksiketekli, eksiklenmek, eksikli hal, eksiksizlik, ...

10 harfli

eksen ülke, eksenkemik, eksenomuru, ekseriyyet, eksi kutup, eksi parça, eksik akçe, eksik etek, eksik ödek, eksik soru, eksiklemek, eksiklenme, eksiltilme, eksiltimli, eksitasyon, ekskavasyo, ekskavatör, ekskrenere, ekskresyon, eksperyans, ekspresyon, ...

9 harfli

eksantrik, eksarhlık, ekseriyet, ekshalant, Eksi alan, eksi sayı, eksi üşer, eksigetek, eksikatör, eksiketek, eksiltili, eksiltmek, ekskretum, eksoterik, eksperlik, ekspertiz, ekstensin, ekstensor, ekstensör, eksternal, eksternus, ...

8 harfli

ekselans, eksendeş, eksensel, eksenucu, ekseriya, eksi yan, eksi yön, eksi yük, eksik iş, eksiklik, eksikrek, eksiksiz, eksilmek, eksiltim, eksiltme, eksiranı, eksitabl, eksitmek, eksizyon, eksotizm, eksplant, ...

7 harfli

eksedra, ekselek, eksemek, eksi uç, eksicik, eksicil, eksikli, eksilen, eksiliş, eksilme, eksilti, eksinti, eksiran, eksitus, eksodos, eksojen, eksotik, ekspoze, ekspres, ekstrem, eksudat, ...

6 harfli

eksarh, ekseri, eksevü, eksibe, eksite, eksiuç, eksper, ekstra, ekstre, eksüda

5 harfli

eksan, eksen, ekser, eksik, eksin, eksiş, eksiz, eksuk, eksük

4 harfli

eksi, eksü

3 harfli

eks

Kelime Ara