İçinde EKS geçen kelimeler

İçinde EKS geçen kelimeler 1888 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eks aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eks anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EKS geçen kelimeler

25 harfli

Adenovirüs enfeksiyonları, anatipestifer enfeksiyonu, arterya koronarya dekstra, arterya torasika eksterna, baccelli küreksel açı imi, baskı-gereksinme örüntüsü, besin maddesi gereksinimi, çekirdeksel tepkileşimler, çekirdeksel tepkileşimlik, çinko metiyonin kompleksi, duktus limfatikus dekster, eksi katlıterimli dağılım, eksikli müdahil mutantlar, eksiksiz birim dikey küme, eksiuç ışıtaçlı gösterici, ekskavasyo rektogenitalis, eksternal seminal vezikül, ekstramedüller hematopoez, endeks belirginleştirmesi, Enfeksiyöz salmon anemisi, Epiteliyokist enfeksiyonu, ...

24 harfli

alt türeksel temelceliği, arterya gastrika dekstra, arterya karotis eksterna, arterya pudenda eksterna, Ascarididaenfeksiyonları, Astrovirusenfeksiyonları, atardamar içi enjeksiyon, bire yakın eksikle bölüm, Dedekind eksiksiz örgüsü, doğum sonrası enfeksiyon, eksik işlendirme dengesi, eksikli veya uysal şekil, eksiksiz veya berk şekil, ekskavasyo pubovesikalis, endeks bağlantılı tahvil, enfeksiyöz trakeobronşit, eşleksel durgunluk alanı, fleksibl kambiyo kurları, fleksura sigmoidea penis, Godambe eksen fonksiyonu, hemofilus enfeksiyonları, ...

23 harfli

arterya ilyaka eksterna, Bezold-Jarisch refleksi, demir eksikliği anemisi, edilginlik gereksinmesi, eksen kılavuz çizgileri, eksenucu yüksek basıncı, eksi dışsal tasarruflar, eksi ikiterimli dağılım, eksicik fırıl çınlanımı, eksiciksel ışık bilgisi, eksik kullanımlı toprak, eksik oligopol piyasası, eksik tüketim kuramları, eksik tüketim teorileri, eksiltilmiş köke tümler, eksisiz Hermitsel biçim, ekskavasyo pararektalis, ekspirasyon yedek hacmi, eksternal fertilizasyon, ekstra piramidal sistem, ekstrasellüler sindirim, ...

22 harfli

antienfeksiyöz vitamin, arizona enfeksiyonları, arterya kolika dekstra, ayrı eksenli daraltıcı, B kompleks vitaminleri, Beran eksensel yöntemi, çekirdeksel erkil erke, çekirdeksel parçalanım, çekirdeksel topaklanım, damarsal yeteneksizlik, Dedekind eksiksiz örgü, derinsel duyu eksilimi, dermatitis enfeksiyoza, dışsal eksi ekonomiler, dövize endeksli tahvil, eksen kaydırma çizgisi, eksik belgelerle beyan, eksik belirginleştirme, eksik değerlenmiş para, eksik istihdam dengesi, eksik rekabet piyasası, ...

21 harfli

Ainovirüs enfeksiyonu, bağlayıcı kompleksler, başında torbası eksik, başsız-yüreksiz (döl), belirtisiz enfeksiyon, beyin-omurilik ekseni, borsada fiyat endeksi, bürüngüsel-bebeneksel, çekirdeksel kuvvetler, çekirdeksel ucaylanım, çiçeksel yaprak taşır, çift eksenler çizgesi, dekstrorotator izomer, dizisel eksiksiz uzay, dokosaheksaenoik asit, eksi alan ekonomileri, eksik değerlenmiş kur, eksik denetimli deney, eksik gama fonksiyonu, eksiksiz ölçevli uzay, eksili deniz esnemesi, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, aktiflenmiş kompleks, anoreksiya vitulorum, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, apeks partis petroza, apeks radisis dentis, artikulasyo simpleks, bağırsak rezeksiyonu, C vitamini eksikliği, çekirdeksel kaynaşım, çevresel komplekslik, çöl zambağı ekstresi, D vitamini eksikliği, deri altı enjeksiyon, dışa açıklık indeksi, dinelme dileksizliği, diseksiyon mikroskop, dövize endeksli bono, düşük spin kompleksi, E vitamini eksikliği, ...

19 harfli

Allah eksik etmesin, aynanın asal ekseni, belleksel arka imge, beyin-alerji ekseni, bilişsel gereksinme, Coxiellaenfeksiyonu, çekirdeksel bölünüm, çekirdeksel denklem, çekirdeksel dönüşüm, çekirdeksel eksicik, çekirdeksel eşizler, çift-eksenli buzsul, daimi enfeksiyonlar, damarlı çiçeksizler, dekstro laktik asit, dengeli eksik bölük, deri içi enjeksiyon, dışa açılma indeksi, dışsal eksi ekonomi, direksiyon sallamak, diz kapağı refleksi, ...

18 harfli

abortif enfeksiyon, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu soreks, aleksandrin dizesi, aloe vera ekstresi, AMEX fiyat endeksi, aşağılık kompleksi, Bainbridgerefleksi, başsız-yüreksizlik, buzağılama indeksi, büyüme gereksinimi, çekirdeksel asıltı, çekirdeksel öğecik, çekirdeksel yıldız, çift eksenli dizge, dekstropropoksifen, dekstroz eş değeri, direksiyona geçmek, duktuli ekskretori, düşey konaç ekseni, Eksende etenelenme, ...

17 harfli

ak yuvar eksilimi, anlam örneksemesi, apeks ossis sakri, artı-eksi noktası, Auerbach pleksusu, beyinsel-yüreksel, bileksel oynaklar, bileksel-boğunsal, bileksel-taraksal, bir tahtası eksik, birincil kompleks, birleşmeli öbeksi, boyunsal-küreksel, çekirdeksel fırıl, çekirdeksel fırın, çekirdeksel yakıt, çeneksel-tümüksel, çiçeksel yapracık, çiçeksel yapraksı, çiçeksiz bitkiler, değerlik eksiciği, ...

16 harfli

alt özeksel dizi, arık eksiksizlik, art teker ekseni, atriyum dekstrum, bağışık kompleks, beslenme indeksi, bileksel-ayaksal, birincil eksicik, Compton eksiciği, çekirdeksel erke, çekirdeksel sayı, çekirdeksel yapı, çekirdeksiz üzüm, değişmeli öbeksi, dekstroamfetamin, doğal seleksiyon, dolancal eksicik, eksantrik kayışı, eksen devletleri, eksen yükselmesi, eksenel yelvuran, ...

15 harfli

adrenal korteks, akut enfeksiyon, albümin indeksi, Aleksandırcılık, apikal kompleks, applikat ekseni, apsisler ekseni, asitlik indeksi, bakır eksikliği, başsal eksiklik, Bezold refleksi, big mac endeksi, böbrek korteksi, çarpım öbeksisi, çekirdeksel güç, çekirdeksel yük, çiçeksel yaprak, çinko eksikliği, desteksiz atmak, deus eks makine, dülgü eksikliği, ...

14 harfli

apeks kuspidis, apeks pulmonis, aseksüel üreme, ayaklık ekseni, bakışım ekseni, beyin korteksi, bir bu eksikti, birimli öbeksi, bölüm öbeksisi, çevrel eksicik, çiçeksi yaprak, Dekster sığırı, dizin ~ indeks, dupleks uterus, eğrilik ekseni, eksantrik mili, eksen iskeleti, eksen silindir, eksenel vektör, eksensel arama, eksersiz usulü, ...

13 harfli

açık eksiltme, amilodekstrin, antefleksiyon, apeks patella, apikompleksan, bebeneksizlik, borsa eksperi, borsa endeksi, borsa indeksi, çevreksel kas, çiçekseverlik, çileksi tomur, Dekart ekseni, dezenfeksiyon, dış örnekseme, dirseksel kas, dorsofleksiyo, dubleks daire, eğik eksenler, eksen düzlemi, eksenel basaç, ...

12 harfli

abomazopeksi, akrodekstrin, amniyoreksis, anal refleks, anlam ekseni, apeks kordis, apeks lingue, apeks vesika, başeksperlik, belleksizlik, biseksüellik, can eksitmek, çıkış ekseni, çömleksellik, deksametazon, dekstroaorta, dekstrokardi, desteksizlik, direksi tane, direksi yapı, dönme ekseni, ...

11 harfli

adspeksiyon, aleksandren, alıcı eksen, ampleksikol, apeks kunei, artık eksik, ASE endeksi, aseksüelite, bürünceksel, büyük eksen, CAC endeksi, cüreksinmek, çekirdeksel, çekirdeksiz, çiçeksineği, dekstrozüri, dileksüzrek, düşey eksen, eksarbasyon, eksensefali, ekseriyetle, ...

10 harfli

adveksiyon, ak indeksi, apeks nazi, apeks pili, apeks seki, asal eksen, bebeksilik, bebeneksel, böceksavar, bromheksin, bürümceksi, çekirdeksi, çiçeksever, çiçeksimek, çiçeksiyen, çift eksen, Dineksaray, direksiyon, diseksiyon, dopeksamin, eksen ülke, ...

9 harfli

altöbeksi, ana eksen, apopleksi, başeksper, belleksel, belleksiz, biseksüel, böbreksel, çiçeksime, debreksin, desteksiz, direksiyo, dirseksel, disoreksi, dölleksel, eksantrik, eksarhlık, ekseriyet, ekshalant, Eksi alan, eksi sayı, ...

8 harfli

akateksi, aleksiya, anoreksi, antapeks, aseksüel, beksimet, beneksel, bileksel, böbreksi, böceksiz, böğreksi, böleksel, çeneksiz, çiçeksiz, dekstran, dekstrin, dekstroz, direksiz, döşeksiz, duleksik, ekmeksiz, ...

7 harfli

asfeksi, beneksi, çiçeksi, çileksi, dekster, direksi, dubleks, dupleks, ekmeksi, eksedra, ekselek, eksemek, eksi uç, eksicik, eksicil, eksikli, eksilen, eksiliş, eksilme, eksilti, eksinti, ...

6 harfli

aleksi, Beksan, deksiz, eksarh, ekseri, eksevü, eksibe, eksite, eksiuç, eksper, ekstra, ekstre, eksüda, elteks, endeks, eşeksi, heksa-, heksan, heksoz, indeks, ipeksi, ...

5 harfli

apeks, ceksi, eksan, eksen, ekser, eksik, eksin, eksiş, eksiz, eksuk, eksük, nekse, obeks, Peksu, sekse, seksi, tekst

4 harfli

eksi, eksü, meks, seks, teks

3 harfli

eks

Kelime Ara