İçinde EKSİ geçen kelimeler

İçinde EKSİ geçen kelimeler 878 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

eksi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. eksi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EKSİ geçen kelimeler

25 harfli

Adenovirüs enfeksiyonları, anatipestifer enfeksiyonu, baskı-gereksinme örüntüsü, besin maddesi gereksinimi, çinko metiyonin kompleksi, eksi katlıterimli dağılım, eksikli müdahil mutantlar, eksiksiz birim dikey küme, eksiuç ışıtaçlı gösterici, Enfeksiyöz salmon anemisi, Epiteliyokist enfeksiyonu, intraartiküler enjeksiyon, klonal seleksiyon teorisi, kulak yolunun rezeksiyonu, Lentivirüs enfeksiyonları, mineral madde gereksinimi, NADH-Q redüktaz kompleksi, olabilirlik oranı endeksi, örgen eksikliği karmaşası, parvovirüs enfeksiyonları, pedigriye göre seleksiyon, ...

24 harfli

Ascarididaenfeksiyonları, Astrovirusenfeksiyonları, atardamar içi enjeksiyon, bire yakın eksikle bölüm, Dedekind eksiksiz örgüsü, doğum sonrası enfeksiyon, eksik işlendirme dengesi, eksikli veya uysal şekil, eksiksiz veya berk şekil, enfeksiyöz trakeobronşit, fleksibl kambiyo kurları, hemofilus enfeksiyonları, insani yoksulluk indeksi, intraarteryel enjeksiyon, intrakardiyak enjeksiyon, kurun eksik değerlenmesi, Mohoroviçiç süreksizliği, negatif gerilme refleksi, nicemsel eksicik bilgisi, ortalama enfeksiyon dozu, öbeksilerin ters dizgesi, ...

23 harfli

Bezold-Jarisch refleksi, demir eksikliği anemisi, edilginlik gereksinmesi, eksi dışsal tasarruflar, eksi ikiterimli dağılım, eksicik fırıl çınlanımı, eksiciksel ışık bilgisi, eksik kullanımlı toprak, eksik oligopol piyasası, eksik tüketim kuramları, eksik tüketim teorileri, eksiltilmiş köke tümler, eksisiz Hermitsel biçim, enfeksiyöz miyokarditis, İMKB Ulusal-100 Endeksi, karpal fleksiyon bandaj, kolleksiyo sero-sanguin, kuzan virüs enfeksiyonu, Laspayres fiyat endeksi, noninfeksiyöz vajinitis, oportünistik enfeksiyon, ...

22 harfli

antienfeksiyöz vitamin, arizona enfeksiyonları, damarsal yeteneksizlik, Dedekind eksiksiz örgü, derinsel duyu eksilimi, dermatitis enfeksiyoza, dışsal eksi ekonomiler, eksik belgelerle beyan, eksik belirginleştirme, eksik değerlenmiş para, eksik istihdam dengesi, eksik rekabet piyasası, eksik tüketim bunalımı, eksikli eksikli durmak, eksizyon artroplastisi, enfeksiyöz göz yangısı, enfeksiyöz infertilite, fiziksel dezenfeksiyon, göreceli eksiksiz örgü, helmint enfeksiyonları, ışıleksicik izgeölçümü, ...

21 harfli

Ainovirüs enfeksiyonu, başında torbası eksik, başsız-yüreksiz (döl), belirtisiz enfeksiyon, borsada fiyat endeksi, dizisel eksiksiz uzay, eksi alan ekonomileri, eksik değerlenmiş kur, eksik denetimli deney, eksik gama fonksiyonu, eksiksiz ölçevli uzay, eksili deniz esnemesi, eksiuçlu salınımçizer, eksükirek, (eksikrek), enfeksiyöz at anemisi, enfeksiyöz yavru atma, etkinlik gereksinmesi, galaktojen enfeksiyon, göze eksiltme faktörü, içsel eksi ekonomiler, intravenöz enjeksiyon, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, anoreksiya vitulorum, antiviviseksisyonist, antiviviseksisyonizm, bağırsak rezeksiyonu, C vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği, deri altı enjeksiyon, dışa açıklık indeksi, dinelme dileksizliği, diseksiyon mikroskop, düşük spin kompleksi, E vitamini eksikliği, Eisenmengerkompleksi, eklem içi enjeksiyon, eksicik ışınlı delme, eksicik kuşak izgesi, eksik bölük tasarımı, eksik kerteli tahmin, eksiklilik kanıtsavı, eksiksiz düzgün uzay, ...

19 harfli

Allah eksik etmesin, bilişsel gereksinme, Coxiellaenfeksiyonu, çekirdeksel eksicik, daimi enfeksiyonlar, damarlı çiçeksizler, dengeli eksik bölük, deri içi enjeksiyon, dışa açılma indeksi, dışsal eksi ekonomi, direksiyon sallamak, diz kapağı refleksi, doğuştan enfeksiyon, eksicik çoğaltıcısı, eksicik minigözleri, eksik değer yöntemi, eksik gedik kapamak, eksik özdeşleştirme, eksik panel veriler, eksiltili özetleyiş, eksiltmeye çıkarmak, ...

18 harfli

abortif enfeksiyon, AMEX fiyat endeksi, aşağılık kompleksi, Bainbridgerefleksi, başsız-yüreksizlik, buzağılama indeksi, büyüme gereksinimi, direksiyona geçmek, eksi gelir vergisi, eksicik dalga boyu, eksicik püskürteci, eksicik voltölçeri, eksik Latin dördül, enfeksiyon taşları, enfeksiyöz abortus, enfeksiyöz bronşit, fiyat esneksizliği, göreli güç endeksi, ikincil enfeksiyon, işaretleme indeksi, kombine seleksiyon, ...

17 harfli

ak yuvar eksilimi, artı-eksi noktası, bir tahtası eksik, birleşmeli öbeksi, çiçeksiz bitkiler, değerlik eksiciği, dışsal gereksinme, direksiyon kırmak, dokunca ve eksime, Dow-Jones endeksi, eksi-artı noktası, eksicik çekerliği, eksicik dolancası, eksicik ilginliği, eksik enformasyon, eksiklik derecesi, eksiksizimsi uzay, eksilen fonksiyon, eksilişli ikinlik, eksitasyon dönemi, enfeksiyöz doz 50, ...

16 harfli

arık eksiksizlik, beslenme indeksi, birincil eksicik, Compton eksiciği, çekirdeksiz üzüm, değişmeli öbeksi, doğal seleksiyon, dolancal eksicik, eksi nakit akışı, eksicik dağılımı, eksicik derişimi, eksicik ışınları, eksicik kırınımı, eksik enfeksiyon, eksik işlendirme, eksik uzmanlaşma, eksiklik duygusu, eksiltimli cümle, eksiltmeli bulgu, enjeksiyonluk su, esneksiz saçılma, ...

15 harfli

akut enfeksiyon, albümin indeksi, asitlik indeksi, bakır eksikliği, başsal eksiklik, Bezold refleksi, big mac endeksi, böbrek korteksi, çarpım öbeksisi, çinko eksikliği, desteksiz atmak, dülgü eksikliği, eksi faiz oranı, eksi üşer akımı, eksi yüzeyetkin, eksicik bilgisi, eksiğini tutmak, eksik baskınlık, eksik değerleme, eksik fark alma, eksik yaratılım, ...

14 harfli

beyin korteksi, bir bu eksikti, birimli öbeksi, bölüm öbeksisi, çevrel eksicik, çiçeksi yaprak, eksi çarpıklık, eksicik borusu, eksicik bulutu, eksicik demeti, eksicik kabuğu, eksicik kapımı, eksicik kuşağı, eksik gözetmek, eksik istihdam, eksik işlevlik, eksiksiz ölçüm, eksiltili ikil, eksin değişimi, eksitosekretor, eksitovaskuler, ...

13 harfli

açık eksiltme, antefleksiyon, bebeneksizlik, borsa endeksi, borsa indeksi, çileksi tomur, dezenfeksiyon, dorsofleksiyo, eksi elektrik, eksi tasarruf, eksibisyonizm, eksicik çifti, eksik etmemek, eksik olmamak, eksik olmasın, eksik rekabet, eksik sigorta, eksik tutulma, eksik tüketim, eksiklikölçer, eksiksiz kişi, ...

12 harfli

abomazopeksi, amniyoreksis, belleksizlik, can eksitmek, desteksizlik, direksi tane, direksi yapı, eksi yatırım, eksicik yükü, eksiçekerlik, eksiği değil, eksik beklem, eksik çıkmak, eksik doğmak, eksik evirme, eksik gelmek, eksik üyelik, eksikli fiil, eksikli kişi, eksiksiz hal, eksiksiz yem, ...

11 harfli

adspeksiyon, ampleksikol, artık eksik, ASE endeksi, CAC endeksi, cüreksinmek, çekirdeksiz, çiçeksineği, eksi değişi, eksi direnç, eksi ilişki, eksi sonsuz, eksi yaprak, eksik artık, eksik bilgi, eksik çiçek, eksik gedik, eksik olma!, eksik olsun, eksik ücret, eksik ündeş, ...

10 harfli

adveksiyon, ak indeksi, bebeksilik, bromheksin, bürümceksi, çekirdeksi, çiçeksimek, çiçeksiyen, direksiyon, diseksiyon, eksi kutup, eksi parça, eksik akçe, eksik etek, eksik ödek, eksik soru, eksiklemek, eksiklenme, eksiltilme, eksiltimli, eksitasyon, ...

9 harfli

altöbeksi, apopleksi, belleksiz, çiçeksime, debreksin, desteksiz, direksiyo, disoreksi, Eksi alan, eksi sayı, eksi üşer, eksigetek, eksikatör, eksiketek, eksiltili, eksiltmek, ereksiyon, gerçeksiz, gömleksiz, güneksiği, kalneksin, ...

8 harfli

akateksi, aleksiya, anoreksi, beksimet, böbreksi, böceksiz, böğreksi, çeneksiz, çiçeksiz, direksiz, döşeksiz, duleksik, ekmeksiz, eksi yan, eksi yön, eksi yük, eksik iş, eksiklik, eksikrek, eksiksiz, eksilmek, ...

7 harfli

asfeksi, beneksi, çiçeksi, çileksi, direksi, ekmeksi, eksi uç, eksicik, eksicil, eksikli, eksilen, eksiliş, eksilme, eksilti, eksinti, eksiran, eksitus, emeksiz, erkeksi, geneksi, hereksi, ...

6 harfli

aleksi, deksiz, eksibe, eksite, eksiuç, eşeksi, ipeksi, neksif, neksin, öbeksi, teksif, teksim, teksir

5 harfli

ceksi, eksik, eksin, eksiş, eksiz, seksi

4 harfli

eksi

Kelime Ara