dışsatımı teşvik belgesi

dışsatımı teşvik belgesi İng. export promotion certificate

Dışsatım teşviklerinden yararlanabilmeleri için yetkili kurum ya da kurumlar tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda dışsatımcılara verilen belge.


dışsatımı teşvik belgesi için benzer kelimeler


dışsatımı teşvik belgesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', ' ', 't', 'e', 'ş', 'v', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dışsatımı teşvik belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb kivşet ımıtasşıd diziliminde gösterilir.