yatırım teşvik belgesi

yatırım teşvik belgesi İng. certificate of investment incentives

Bir ülkenin resmi yetkeleri tarafından yatırım projesinin uygun bulunduğuna ilişkin verilen belge.


yatırım teşvik belgesi için benzer kelimeler


yatırım teşvik belgesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 'ş', 'v', 'i', 'k', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
yatırım teşvik belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb kivşet mırıtay diziliminde gösterilir.