doğadan sanlık

doğadan sanlık Fr. epithète de nature

Bir şeyde mutlaka bulunması gereken bir niteliği anlatan sanlık. Yakıcı ateş gibi. Bir şeyin ancak ele alınan bir durumdaki niteliğini anlatana da DURAMDAN SANLIK (Kpithète de circonstance) denir. Harlı ateş gibi. (Sanlık için bk. Sıfat).


doğadan sanlık için benzer kelimeler


doğadan sanlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 's', 'a', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
doğadan sanlık kelimesinin tersten yazılışı kılnas nadağod diziliminde gösterilir.