doğal bolluk (bir izotop için)

doğal bolluk (bir izotop için) İng. natural abundance

Doğal bir madde içindeki bir izotopun mol yüzdesi.


doğal bolluk (bir izotop için) için benzer kelimeler


doğal bolluk (bir izotop için), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'b', 'o', 'l', 'l', 'u', 'k', ' ', '(', 'b', 'i', 'r', ' ', 'i', 'z', 'o', 't', 'o', 'p', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', ')', şeklindedir.
doğal bolluk (bir izotop için) kelimesinin tersten yazılışı )niçi potozi rib( kullob lağod diziliminde gösterilir.