doğal nüfus artış hızı

doğal nüfus artış hızı İng. natural rate of population growth

Bir ülkede belirli bir dönemde, genellikle bir yıl, göç dışında genel nüfus artış oranındaki değişme.


doğal nüfus artış hızı için benzer kelimeler


doğal nüfus artış hızı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'n', 'ü', 'f', 'u', 's', ' ', 'a', 'r', 't', 'ı', 'ş', ' ', 'h', 'ı', 'z', 'ı', şeklindedir.
doğal nüfus artış hızı kelimesinin tersten yazılışı ızıh şıtra sufün lağod diziliminde gösterilir.