dogım

dogım

Doğum


dogım, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'g', 'ı', 'm', şeklindedir.
dogım kelimesinin tersten yazılışı mıgod diziliminde gösterilir.