doğmamış buzağı karkas ürünleri

doğmamış buzağı karkas ürünleri İng. unborn calf carcass by-products

Kesilen ineklerden alınan doğmamış buzağıların bütün karkasından elde edilen, derisi hariç, bütün karkasın öğütülmüş, doğal durumu değiştirilmiş veya taze dondurulmuş biçimi.


doğmamış buzağı karkas ürünleri için benzer kelimeler


doğmamış buzağı karkas ürünleri, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'u', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'r', 'k', 'a', 's', ' ', 'ü', 'r', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
doğmamış buzağı karkas ürünleri kelimesinin tersten yazılışı irelnürü sakrak ığazub şımamğod diziliminde gösterilir.