doğrusal eklemler mantığı

doğrusal eklemler mantığı İng. truth functional logic

Yalnız doğrusal eklemler kapsayan eklemler mantığı.


doğrusal eklemler mantığı için benzer kelimeler


doğrusal eklemler mantığı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', ' ', 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
doğrusal eklemler mantığı kelimesinin tersten yazılışı ığıtnam relmelke lasurğod diziliminde gösterilir.