doğrusal olmayan bağlanım

doğrusal olmayan bağlanım İng. non-linear regression

(bağlanım çözümlemesi) Katsayıları doğrusal olmayan bağlanım.


doğrusal olmayan bağlanım için benzer kelimeler


doğrusal olmayan bağlanım, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
doğrusal olmayan bağlanım kelimesinin tersten yazılışı mınalğab nayamlo lasurğod diziliminde gösterilir.