doğu kıyıhumması asalağı

doğu kıyıhumması asalağı Lat. Theilleria parva

Arakonakçı olarak keneleri, kesin konakçı olarak da sığır, manda ve zebuyu kullanan alyuvar asalağı.


doğu kıyıhumması asalağı için benzer kelimeler


doğu kıyıhumması asalağı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'u', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'h', 'u', 'm', 'm', 'a', 's', 'ı', ' ', 'a', 's', 'a', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
doğu kıyıhumması asalağı kelimesinin tersten yazılışı ığalasa ısammuhıyık uğod diziliminde gösterilir.