döğüş talaş

döğüş talaş

Kavga, dalaşma


döğüş talaş için benzer kelimeler


döğüş talaş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'ğ', 'ü', 'ş', ' ', 't', 'a', 'l', 'a', 'ş', şeklindedir.
döğüş talaş kelimesinin tersten yazılışı şalat şüğöd diziliminde gösterilir.