değış döğüş

değış döğüş

bk. değiş dokuş


değış döğüş için benzer kelimeler


değış döğüş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'ö', 'ğ', 'ü', 'ş', şeklindedir.
değış döğüş kelimesinin tersten yazılışı şüğöd şığed diziliminde gösterilir.