doğuştan hidrosefalus

doğuştan hidrosefalus İng. congenital hydrocephalus

Doğuştan bir yapılış bozukluğu olarak kafatası boşluklarında beyin-omurilik sıvısının birikmesi. Sıvı karıncıklarda, subaraknoidal boşlukta veya her ikisinde bulunabilir. Köpek yavruları, buzağı ve taylarda yaygın olarak görülür.


doğuştan hidrosefalus için benzer kelimeler


doğuştan hidrosefalus, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'u', 'ş', 't', 'a', 'n', ' ', 'h', 'i', 'd', 'r', 'o', 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'u', 's', şeklindedir.
doğuştan hidrosefalus kelimesinin tersten yazılışı sulafesordih natşuğod diziliminde gösterilir.