doğuştan karaciğer kisti

doğuştan karaciğer kisti İng. congenital hepatic cyst

Embriyonel safra kanallarından köken alan, değişen sayı ve büyüklükte, berrak ve seröz içerikli, duvarı bağ dokudan yapılmış, iç yüzü yassı ve kübik epitel hücreleriyle patolojik boşluk, karaciğerin doğuştan kistleri.


doğuştan karaciğer kisti için benzer kelimeler


doğuştan karaciğer kisti, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'u', 'ş', 't', 'a', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'i', 's', 't', 'i', şeklindedir.
doğuştan karaciğer kisti kelimesinin tersten yazılışı itsik reğicarak natşuğod diziliminde gösterilir.