dökme demir

dökme demir

a. İçinde % 2'den % 6'ya kadar karbon bulunan bir demir karbon alaşımı, font (I), pik (I).


dökme demir İng. cast iron

Yüksek fırında kömür ve kireçtaşıyla indirgenmiş demir cevherinden ayrılan, % 2,5-4,5 karbon ve daha az kükürt, fosfor ve silisyumlu, kırılgan demir-karbon alaşımı.


dökme demir İng. cast-iron

Karbon içeriği %2,5 den fazla olan ve az miktarda kükürt, fosfor, silisyum içeren kırılgan Fe-C alaşımı olup grafitin belli bir miktarda fazla olmasıyla çelikten ayrılan demir türü.


dökme demir İng. cast iron, gray iron, pig iron
dökme demir İng. cast iron

Bileşiminde, % 2 ile % 4.5 arasında karbon bulunan demir-karbon alaşımı.


dökme demir, pik demir Fr. fonte

(kimya)


dökme demir için benzer kelimeler


dökme demir, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', 'm', 'e', ' ', 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', şeklindedir.
dökme demir kelimesinin tersten yazılışı rimed emköd diziliminde gösterilir.