nikelli dökme demir

nikelli dökme demir İng. nickel cast iron

Ana alaşım elementi nikel olan dökme demir.


nikelli dökme demir için benzer kelimeler


nikelli dökme demir, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'k', 'e', 'l', 'l', 'i', ' ', 'd', 'ö', 'k', 'm', 'e', ' ', 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', şeklindedir.
nikelli dökme demir kelimesinin tersten yazılışı rimed emköd illekin diziliminde gösterilir.