döküntülü

döküntülü

sf. 1. Döküntüsü olan: “Ortalıkta yorgan, döşek, sandık, sepet; tıpkı yangından kaçmış ailelerin döküntülü, bıkkın tablosu...” -Ç. Altan. 2. tıp Deride döküntü ile görülen, döküntü ile beliren (hastalık).


döküntülü

Ayrıntılı.


döküntülü için benzer kelimeler


döküntülü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', 'ü', 'n', 't', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
döküntülü kelimesinin tersten yazılışı ülütnüköd diziliminde gösterilir.